W 1960 roku na terenie wyspy utworzono Woliński Park Narodowy, aby unikatowa przyroda tego miejsca nie uległa dewastacji, który obejmuje ochroną polodowcową część największej polskiej wyspy. Powierzchnia Parku wynosi 10 937 ha obejmując część kompleksu leśnego przyległego do morskiego wybrzeża oraz pas szerokości ok. 1,5 km w głąb Zatoki Pomorskiej i wód Zalewu Szczecińskiego. Woliński Park Narodowy jest pierwszym w Polsce parkiem morskim.

Dla turystów przygotowano kilka tras, które umożliwiają zwiedzenie głównych atrakcji Parku, z których największą jest zagroda żubrów. Zwiedzający mają okazję ujrzeć przebogaty i unikalny świat roślin i zwierząt. Sąsiadujące ze sobą różnorodne środowiska sprzyjają występowaniu wielu gatunków, w tym zagrożonych wyginięciem jak: świbka morska, aster solny, koniczyna rozdęta, mlecznik nadmorski, babka nadmorska, komonica wąskolistna, muchotrzew solniskowy.

Symbolem Parku jest orzeł bielik.

Warto zobaczyć:

  • zagrodę pokazową żubrów, obecnie przebywa tam od 6 do 12 żubrów,
  • Muzeum Przyrodnicze ze specjalną wolierą z bielikami i puchaczami,
  • najpiękniejszy odcinek polskiego wybrzeża wraz z punktami widokowymi, które usytuowane są na stromych klifach (Zielonka, Kawcza Góra, Gosań),
  • Jezioro Turkusowe o specyficznym zielonkawym zabarwieniu wody.

Woliński Park Narodowy jest w części dostosowany do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne ruchowo poruszające się na wózkach.