W przeszłości był to dominujący element na mapie pyrzyckich umocnień. To właśnie wizerunek tego obiektu znajduje się w herbie miasta. Dolna część bramy została wzniesiona około roku 1300. Całość składała się z sześciu kondygnacji. W XIX wieku została zaadaptowana na punkt widokowy. Powyżej przejazdu bramnego znajdowały się poziomy obronne ze stanowiskami strzelniczymi, pomieszczenia strażnicze i platformy obserwacyjne.