Większość liczących się ośrodków politycznych i gospodarczych dysponowała w średniowieczu wieńcem murów obronnych. W przypadku Myśliborza mury obronne wzniesiono w drugiej połowie XIII wieku, głównie z kamieni polnych, w mniejszym stopniu z cegły. Ich ogólna długość liczyła około 1900 metrów, a w ciągu znajdowały się trzy bramy i 49 baszt.

Dodatkową ochronę stanowił wał ziemny i dwa pierścienie fosy. Pełen wieniec murów nie przetrwał do naszych czasów. Z łatwością można sobie jednak wyobrazić jego przebieg pokonując kolejne metry wzdłuż pozostałości po umocnieniach. Spacer można zacząć przy Bramie Nowogródzkiej i kierować się dalej na północ.