Niewielka miejscowość, przed wiekami założona przez templariuszy. Jej znakiem rozpoznawczym był tutejszy kościół oraz folwark wraz z zabudowaniami pałacowymi i przylegającym do nich parkiem.

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą już z XIII wieku. W tamtych czasach, ziemie należące do dzisiejszej gminy Banie były własnością zakonu templariuszy. To właśnie im przypisuje się założenie osady, na fundamentach której powstał Babinek. W roku 1391 wioska stała się własnością rodziny von Steinwehr, która ufundowała budowę kościoła w centrum. W nieco zmienionej formie budowla stoi po dziś dzień.

Świątynia została wybudowana na przełomie XIV i XV wieku. Początkowo nie posiadała wieży. Wzniesiono ją dopiero w XVIII wieku, a jako budulca użyto drewna. Niestety w 1907 roku kościelne mury stanęły w ogniu. Drewniana konstrukcja została całkowicie strawiona przez pożar. W efekcie wieża powstała od nowa, kościół przeszedł przebudowę i dzisiaj nosi znamiona stylu neoromańskiego.

Po pożarze przedłużono prezbiterium i zamknięto je apsydą. Dobudowano także zakrystię. Dzięki niedawnemu remontowi elewacji, budowla prezentuje się bardzo czysto i estetycznie. Na uwagę zasługują witraże z 1908 roku oraz relikty przeszłości w postaci tablic nagrobnych rodziny von Lenke, dawnych właścicieli Babinka.

Do dzisiaj przetrwały także zabudowania pałacowo-folwarczne: budynki gospodarcze, ceglany magazyn oraz ruiny dworu z przełomu XVIII i XIX wieku. Pomimo upływu czasu, pozostałości tych obiektów prezentują się interesująco i mogą stanowić ciekawe tło dla miłośników fotografii.

Otaczająca Babinek natura, jest jest jednym z największych skarbów tej miejscowości. Bagna na obrzeżach to ciekawe miejsce dla przyrodników, ornitologów, czy też myśliwych. Z kolei bliskość wielu jezior sprawia, że to miejsce może być dobrym pomysłem na rowerowe wycieczki, czy też wędkarskie weekendy. Wystarczy jechać ok. 5 kilometrów niemalże w dowolnym kierunku od Babinka, żeby dotrzeć nad wodę. Jednym z największych okolicznych akwenów jest jezioro Steklno.